AVG-|-Algemene-Verordering-Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing: de GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wetgeving zorgt voor een versterking ven uitbreiding van privacy rechten. Verder brengt deze wetgeving meer verantwoordelijkheden mee voor organisaties die persoonsgegevens verwerken.

De AVG beschrijft een aantal rechten van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. De rechten die voor de webwinkelier het meest in het oog springen zijn:

 • Het recht op inzage
 • Het recht op rectificatie en aanvulling
 • Het recht op vergetelheid
Wanneer je als auteur of klant boeken koopt via www.aquazz.com hoef je niet een account te hebben en zullen de door jouw persoonlijke adresgegevens - ingevoerd bij een bestelling - enkel voor het doeleind gebruikt worden om jou te voorzien van de geplaatste bestelling.
Uitgeverij aquaZZ verzorgt géén nieuwsbrieven: Nieuwtjes vind je op de website zelf of op Facebook/Instagram.

Dit betekent dat:
 • gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
 • bij betaling via CCV (iDeal e.a.) jouw bankgegevens bij hen bekend zal zijn en enkel voor de betaling van jouw bestelling zal worden gebruikt. Uitgeverij aquaZZ ontvangt jouw bankgegevens via een betaling bij CCV niet. CCV Shop zorgt ervoor dat de software voldoet aan de AVG normen, zodat de persoonsgegevens die jij met hen deelt goed beschermd zijn.
 • wanneer je betaalt met een overboeking via jouw bank de uitgeverij verder niets doet met die gegevens;
 • jouw adresgegvens wél zullen worden doorgegeven aan de drukkerij indien de boeken speciaal gedrukt moeten worden;
 • de drukkerij is overeengekomen met aquaZZ niets met deze adressen te zullen doen;
 • de bankrekening van auteurs gebruikt wordt om de royalty's op te kunnen storten;
 • orders en facturen (dus mét jouw gegevens) zullen digitaal/geprint bewaard worden voor zolang de Belastingdienst dit verplicht. Wettelijk geregeld: 7 jaar;
 • namen en adresgegevens van klanten, kopers van boektitels, zullen niet aan desbetreffende auteur worden doorgegeven.
Privacy Statement