‘Seksueel misbruik’ onderzocht | Paul Pollmann

Seksueel misbruik - in feite één van de vormen van kindermishandeling - wordt over het algemeen beschouwd als een bijzonder ernstige vorm van misbruik. Is het zo bijzonder omdat het zoveel ernstiger is dan andere vormen van kindermishandeling, of wordt het zoveel ernstiger ingeschat omdat het om seksueel misbruik gaat? Met andere woorden: speelt het feit dat het om seks gaat een belangrijke rol bij het onderzoek naar en de beoordeling van een vermoeden van seksueel misbruik?

'Seksueel misbruik onderzocht' beschrijft aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zowel de ontwikkeling van een visie op seksueel misbruik als vorm van kindermishandeling, als van een methode voor vroegsignaleren, diagnostisch onderzoek en risicotaxatie. Geen theoretische verhandelingen, maar uitgewerkte praktijkervaringen aan de hand waarvan de lezer inzicht krijgt en - zo mogelijk nog belangrijker - de valkuilen die er zijn, gaat herkennen en vermijden. Daarbij zijn zowel de aansluiting op de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek nooit ver weg.

Het gepresenteerde K4-model helpt onderzoekers en hulpverleners zich op systematische wijze een deskundig oordeel te vormen over een geval van seksueel misbruik en dit deskundigenoordeel in een helder, inzichtelijk verslag vorm te geven, zodanig dat het in de hele keten van Jeugdzorg en Kinderbescherming wordt begrepen en het de eenheid in de keten versterkt.

 

Paul Pollmann is onafhankelijk expert kindermishandeling. Hij heeft na veertien jaar werken als Vertrouwensarts Kindermishandeling op een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling een eigen adviesbureau opgericht: www.K4Kindermishandeling.nl

€ 22,50
Prijs per stuk
Aantal: 
Bestellen

Informatie:

ISBN
9789490535834
Kaft
Paperback
Uitgeverij
aquaZZ 2013 | 233 pagina's 17x24 cm | levertijd 3-4 werkdagen