May Newton is een pseudoniem van Anton van Leijen; hij schreef eerder de avonturenroman In steen gesmoord (2017). Omdat Het geduld van Ivy een ander genre betreft en zich hoofdzakelijk in Engeland afspeelt, koos hij voor dit pseudoniem.

Na de middelbare school volgde Anton van Leijen (1949) de functie van directieondersteuner op een groothandelskantoor en vervulde hij de dienstplicht bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarna volgden diverse administratieve opleidingen, de bestuursacademie en een aantal jaren werken in diverse functies bij enkele overheidsinstellingen, en in een reeks van jaren bij landelijke organisaties voor bestuur, management en toezicht in het onderwijs. Tijdens drie perioden lidmaatschap van een gemeenteraad ontstond zijn gedichtenbundeltje De raad in rondelen. Zijn interesses liggen bij cultuur in brede zin, literatuur, muziek, godsdienst. Hij schrijft colums voor een lokale omroep. De auteur is getrouwd, heeft vier kinderen en zeven kleinkinderen.