Ivonne van de Ven Stichting | Hoopvolle aanpakken, indringende verhalen | Verhalenbundel 2018-2019

Directbetrokkenen en hulpverleners over suïcides en suïcidaliteit

€ 16,00
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

In deze Verhalenbundel 2018-2019 van de Ivonne van de Ven Stichting vertellen directbetrokkenen én hulpverleners over hun steun en zorg voor mensen met suïcidaal gedrag. De hoopvolle verhalen in deze bundel bieden perspectief. Toch had de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag in deze situaties in veel gevallen beter gekund. 

In hoopvolle verhalen, zoals over IHT, vertellen directbetrokkenen en hulpverleners hoe samenwerking tussen hen wél mogelijk bleek, ook binnen de huidige privacyregels. Ook laat een hoopvol verhaal zien hoe een GGZ-instelling zelf met een scholingsprogramma kan voor-komen dat haar medewerkers handelingsverlegen zijn in het werken met mensen met suïcidaal gedrag. Hoopvol is ook het verhaal over de inzet van EMDR in de begeleiding van een nabestaande na een suïcide. 
Daarnaast zijn er veel indringende verhalen van directbetrokkenen, die naast lichtpuntjes laten zien wat er misging in hun situatie. Zij hebben een dierbare verloren en zijn gestuit op tekortschietende hulp. Ook voelden deze vertellers zich vaak machteloos vanwege het gebrek aan samenwerking met hulpverleners. 

De kern van de verhalen van de nabestaanden, van de naasten én van de hulpverleners is dat suïcides voorkomen kunnen worden met het serieus nemen van het suïcidale gedrag, met oprechte aandacht, door suïcidaliteit bespreekbaar te maken, met goede samenwerking tussen hulpverleners en naasten en met flexibiliteit vanuit de hulp-verleningsorganisatie. Alle vertellers delen hun verhaal om dit te be-vorderen. 

De Ivonne van de Ven Stichting pleit er op basis van deze 21 verhalen voor om ten behoeve van suïcidepreventie leer- en verbeterprocessen te organiseren op individueel niveau, op organisatieniveau en breder in de maatschappij (systeemniveau). In deze bundel zijn tal van aan-knopingspunten genoemd om op al deze niveaus aan de slag te gaan met leren en met verbeteren van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag.

Alle verhalenbundels kunt u bestellen via onze website: www.ivonnevandevenstichting.nl


De Ivonne van de Ven Stichting
is van plan ook in 2020  weer
en verhalenbundel uit te brengen
Om  daarmee bij te dragen aan de
versterking van suïcidepreventie
in Nederland.

ISBN
9789493023277
Auteur
I VD VEN STICHTING
Kaft
Paperback
Uitgeverij
aquaZZ sept 2019 | Levertijd 4-5 werkdagen